طبابرن

مدل :
پانسمان ماتریکس کلاژنی
توضیحات :
نانو ذرات طلا به عنوان تازه ترين دستاورد علم درمان زخم به شمار مي آيد که نه تنها در درمان عفونت بسيار قدرتمند عمل مي کند، بلکه به دليل اثرات شگرف خود، سرعت ترميم و درمان زخم را نيز افزايش مي دهد. شرکت دانش بنيان تريتا، به عنوان پيشرو درمحصولات پيشرفته ترميم زخم، مفتخر است که اولين پانسمان نوين حاوي نانو ذرات طلا در جهان را با نام طـبابرن معرفي و عرضه کند. پانسمان طـبابرن به واسطه حضور نانوذرات اثرات آنتي اکسيداني فوق العاده اي از خود نشان داده که موجب کاهش سريع التهاب زخم مي گردد. علاوه بر اين، به دليل تحريک رشد و ميتوز سلول هاي فيبروبلاست و افزايش مهاجرت سلولي، روند بهبود زخم را تسريع مي کند. آنتی اکسیدان قدرتمند و کاهش التهاب در زخم گونه های فعال اکسیژن ترکیبات آنتی میکروبیال بدن هستند. اما غلظت های بالای ROS موجب التهاب مزمن و تخریب در محل زخم می گردد. پانسمان طـبابرن به واسطه نانو ذرات طلا با اثرات آنتی اکسیدانی خود در محل زخم، از تشکیل بیش از حد ROS جلوگیری کرده و التهاب را کاهش می دهد؛ در نتیجه ترمیم زخم تسریع می گردد. رگزایی و تسریع ترمیم زخم پانسمان طـبابرن به روش های متعددی مانند افزایش رشد و میتوز سلول های فیبروبلاست، افزایش مهاجرت سلولی، تحریک آنژیوژنز، اثرات آنتی اکسیدانی و کاهش التهاب، بر روند ترمیم زخم موثر می باشد، که به دلیل اثر گذاری بر هر چهار مکانیسم فوق، پانسمان طـبابرن بهبود زخم را بسیار تسریع می کند. کاهش درد بیمار یکی از نارضایتی های بیماران (به خصوص در زخم های سوختگی)، درد ناشی از زخم و تعویض پانسمان است. پانسمان طـبابرن از طریق هیدراسیون پایانه های عصبی و کاهش غلظت برادیکنین، میزان درد بیماران را کاهش می دهد. درمان عفونت و اثرات آنتی میکروبیال با طیف گسترده پانسمان طـبابرن از یک سو از طریق ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم ها و از سوی دیگر از طریق اتصال DNA میکروارگانیسم و جلوگیری از رشد، میتوز و عملکرد میکروب ها باعث نابودی و غیر فعال گشتن میکروارگانیسم ها می گردد. بنابراین پانسمان طـبابرن به وسیله نانو ذرات طلا اثرات آنتی میکروبیال دوگانه باکتریوسیدال و باکتریواستاتیک دارد و بر روی انواع میکروارگانیسم های مقاوم به درمان اثرگذار است. ایجاد رطوبت ایده آل در سطح زخم پانسمان طـبابرن از طریق اسمز توانایی رطوبت رسانی به زخم و همچنین جذب ترشحات زخم را دارد، در نتیجه در زخم های کم اگزودا رطوبت رسانی به زخم را انجام می دهد. این پانسمان در زخم های با ترشح متوسط نیز اگزودای زخم را جذب کرده و رطوبتی ایده آل را ایجاد می کند. عدم چسبندگی به زخم پانسمان طـبابرن در هنگام استفاده کاملا بستر زخم را می پوشاند اما چسبندگی به سطح زخم ندارد و در هنگام تعویض بدون آسیب به سطح زخم و بدون ایجاد درد، تعویض می گردد. موارد مصرف پانسمان ماتريکس کلاژن طــبابرن • انواع سوختگي ها • انواع زخم هاي داري عفونت • زخم هاي ناشي از ديابت • زخم بستر • زخم هاي وريدي و عروقي • زخم هايپرگرانوله
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
ISO 9001, ISO 13485, GMP and FDA QSR 21 CFR 820 (cGMP).
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll