اکومولاتورها و رزروارهای هیدرولیک با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

مدل :

توضیحات :

اکومولاتورهای هیدرولیک به عنوان دستگاه ذخیره کننده انرژی شناخته شده اند که از یک سمت بسته و از سمت دیگر به لوله های هیدرولیک متصل میشوند. در این بین، اکومولاتورهای هیدرولیک پیستونی به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع از سه جزء اصلی تشکیل میشوند: گاز فشرده شده (محفظه گاز)، پیستون و سیال هیدرولیک (محفظه روغن). سیال هیدرولیک، تحت فشار توسط یک پمپ هیدرولیک، سبب حرکت پیستون اکومولاتور و فشرده شدن گاز در محفظه هوا میگردد. گاز فشرده شده میتواند این انرژی را دقیقاً همانند یک فنر ذخیره کند. هنگامیکه جریان اضافی توسط سامانه مورد نیاز باشد، انرژی فشاری آزاد شده تا نیاز سیستم را مرتفع سازد. وظیفه اصلی اکومولاتور هیدرولیک مواردی چون تامین جریان گذرا در مدت زمانی کوتاه، جبران نشتی سیستم، حفظ فشار و عمل به عنوان منبع توان بحرانی، دمپ نوسانات فشاری سیستم هیدرولیک و جذب فشار ضربه را شامل میگردد. استفاده از اکومولاتورهای هیدرولیک در کاربردهای هواپیمایی بسیار رایج است چرا که میتواند پیک جریانی را برای استفاده یک سیستم هیدرولیک قطع کننده چون ارابه فرود و سیستم کنترل فلپها تامین کند. به عبارتی، اکومولاتور هیدرولیک میتواند کاهش اندازه و وزن سیستم هیدرولیک را به دنبال داشته باشد. اما به دلیل نیاز به اطمینان پذیری بالا در این زمینه، ملاحظات خاصی را میطلبد که فراتر از استانداردهای استفاده شده در انواع رایج موجود در بازار بوده و یکی از حوزه های اصلی فعالیت این شرکت میباشد. هم چنین ممکن است در فرآیند ساخت این تجهیزات با توجه به اهمیت آب بندی مناسب و به دلیل وجود جداره های نازک یا لزوم حفظ فشارهای بالا از فرآیندهایی نظیر هونینگ و یا اتوفرتاژ بهره گرفته شود.

بسته بندی :
بر اساس دستورالعمل مشتری
حداقل سفارش :
10
استاندارد :
استانداردهای نفتی و هواپیمایی
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll