ساخت، طراحی و مشاوره در زمینه تسترهای عملکردی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

مدل :
توضیحات :
شرکت عصا اقدام به طراحی و ساخت تسترهای منحصر به فرد به منظور آزمایش، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عملکرد سیستمهای مکانیکی/ هیدرولیکی با تاکید بر کاربری در صنایع نفت و هواپیمایی کرده است. یک تست بنچ طراحی میگردد تا وظایف اصلی سیستم را به صورت مجازی شبیه سازی کرده و بتواند به بررسی و یا تایید چگونگی عملکرد و انطباق آن با مشخصات و استانداردهای تعیین شده بپردازد. با هر تغییر در سیتم این تسترها به آسانی به آسانی به روز رسانی شده و صرفه جویی زمانی بسیاری در تست های عملیاتی ایجاد کرده و ریسک های موجود در نصب نهایی را به حداقل میرسانند. سیستم های هیدرولیکی و کنترلی این تست استندها به گونه ای طراحی شده اند که از آنها به عنوان یک بستر تست چند منظوره استفاده گردد. به عنوان مثال میتوان از آنها به عنوان یک واحد آموزش دهنده برای شناسایی عملکرد اجزای اصلی یک سیستم هیدرو الکتریکی و در عین حال به منظور تست اجزای مختلف واحدهای انتقال قدرت هیدرولیکی چون پمپها و شیرهای مختلف بهره جست. همچنین برای کنترل و راه اندازی آزمون های گوناگون از سیستم های کنترلی PLC استفاده میشود. محدوده فشاری این تسترها تا psi 30000 و توان موتوری آنها میتواند تا hp 1000را پوشش دهد.
بسته بندی :
بر اساس دستورالعمل مشتری
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
استانداردهای نفتی و هواپیمایی
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll