طراحی سیستم های تصمیم یار هوشـــمند بهــــره بــرداری

مدل :

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

بهره برداري از شبکه هاي بزرگ ابعاد مانند شبکه هاي آب، برق وگاز شهري، پلنتهاي فرآيندي و ... نيازمند به تصميم گيري هاي تخصصي در خصوص نحوه برنامه ريزي، بهره برداري و مانور مي باشد که اين مهم در حال حاضر توسط افراد خبره به صورت مدام و همچنين در حالات بحراني انجام مي گيرد. طراحي و پياده سازي سامانه هاي تصميم يار هوشمند که با ترکيب مدلهاي مهندسي با ماژولهاي متفاوت که بر پايه هوش مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه سازي مي باشد؛ مي تواند علاوه بر بهبود بهره برداري و کاهش هزينه ها، دز زمينه مديريت دانش و همچنين آموزش اپراتورها بسيار اثربخش باشد. انجام فرآیند شناخت عملیات سازمان ایجاد مدلهای مهندسی و فرایندی منطبق بر بهره برداری توسعه الگوریتم های بهینه سازی منطبق با ساختار بهره برداری پیاده سازی پلتفرم های یکپارچه سازی تحلیلهای مهندسی و بهینه سازی طراحی نرم افزارهای آموزش بهره برداری ار شبکه منطبق با واقعیت (OTS) ایجاد ساختار ثبت دانش نخبگان و مدیریت دانش ایجاد ساختارهای ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت و بهره برداری


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید