مستربچ پرکننده بدون پوشش

مدل :
توضیحات :
نیاز همزمان به کاهش قیمت محصول نهایی ضمن حفظ خواص و به ویژه شفافیت آن، استفاده از مستربچ های پرکننده فاقد پوشش دهی را ضروری می سازد. شرکت سیبا پلیمر کبیر به بهره گیری از فرملاسیون های پیشرفته قادر به ارائه مستربچ های پرکننده بدون پوشش دهی برای استفاده در صنایعی همچون تولید فیلم (نایلون و نایلکس) و بسته بندی های پلیمری می باشد.
نام شرکت :
بسته بندی :
کیسه 25 کیلوگرم
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll