تریکوران جی

مدل :
توضیحات :
قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum، یکی از موفق‏ترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی است که از چند طریق به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک می‏کند. اثر آنتاگونیستی این قارچ بر گونه‏های مختلف قارچ‏های بیمارگر خاکزی، آن را به یک گزینه ایده‏آل برای کنترل بیماری‏های گیاهی تبدیل کرده است. محصول تریکوران جی، یک ترکیب کود و قارچکش بیولوژیک است که با فرمولاسیون گرانول تولید شده و برای کنترل طیف وسیعی از عوامل بیماری‏زای خاکزی مانند Macrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani ،P. ultimum ،Pythium aphanidermatum و Fusarium oxysporum قابل استفاده است. نحوه اثر * تولید طیفی از آنزیم‏های تجزیه کننده سلولز و کیتین در رقابت با عوامل بیماری‏زای گیاهی بویژه قارچ‏های خاکزی * تولید هورمون‏های رشدی گیاهی بویژه اکسین‏ها که باعث توسعه ریشه و افزایش رشد و عملکرد گیاهان می‏شوند * کاهش اسیدیته خاک که باعث افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی می‏شود * افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس‏زای محیطی (تغذیه، آبیاری، بیماری‏ها و خشکی)
بسته بندی :
100 گرمی
حداقل سفارش :
100
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll