تریکوران جی

مدل :

بسته بندی :
100 گرمی
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum، یکی از موفق‏ترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏ های گیاهی است که از چند طریق به افزایش رشد و عملکرد گیاهان کمک می‏ کند. اثر آنتاگونیستی این قارچ بر گونه‏ های مختلف قارچ ‏های بیمارگر خاکزی، آن را به یک گزینه ایده‏آل برای کنترل بیماری‏های گیاهی تبدیل کرده است. محصول تریکوران جی، یک ترکیب کود و قارچکش بیولوژیک است که با فرمولاسیون گرانول تولید شده و برای کنترل طیف وسیعی از عوامل بیماری‏زای خاکزی مانند Macrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani ،P. ultimum ،Pythium aphanidermatum و Fusarium oxysporum قابل استفاده است. نحوه اثر * تولید طیفی از آنزیم‏های تجزیه کننده سلولز و کیتین در رقابت با عوامل بیماری‏زای گیاهی بویژه قارچ‏های خاکزی * تولید هورمون‏های رشدی گیاهی بویژه اکسین‏ها که باعث توسعه ریشه و افزایش رشد و عملکرد گیاهان می‏شوند * کاهش اسیدیته خاک که باعث افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی می ‏شود. * افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس‏زای محیطی (تغذیه، آبیاری، بیماری‏ها و خشکی)


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید