تریکوران پی

مدل :

بسته بندی :
نیم کیلویی
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

در تلاش برای کاهش میزان استفاده از قارچـکش‏ها و ترکیبات شیمیایی روی محصولات کشاورزی، کنترل بیولوژیک با استفاده از میکروارگانیسم‏های مفید همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این زمینه، قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum به عنوان یکی از موفق‏ترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های مختلف گیاهی مدت‏هاست به صورت تجاری وارد بازار شده است. محصول تریکوران پی، با فرمولاسیون پودر وتابل، به عنوان یک کود و قارچکش بیولوژیک، ترکیبی ایده‏آل برای افزایش رشد گیاهان و مبارزه با عوامل بیماری‏زای مختلف مانند Macrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani ،P. ultimum ، Pythium aphanidermatum و Fusarium oxysporum است. نحوه اثر * تولید طیفی از آنزیم‏های تجزیه‏کننده سلولز و کیتین در رقابت با عوامل بیماری‏زای گیاهی بویژه قارچ‏های خاکزی. * تولید هورمون‏های رشدی گیاهی بویژه اکسین‏ها که باعث توسعه ریشه و افزایش رشد و عملکرد گیاهان می‏شوند. * کاهش اسیدیته خاک که باعث افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی می‏شود. * افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس‏زای محیطی (تغذیه، آبیاری، بیماری‏ها و خشکی)


درخواست خود را ثبت کنید




آخرین بازدیدها

به بالا بروید