بایوفارم ویژه زراعت

مدل :
توضیحات :
نیتروژن یکی از مهم‏ترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان است که به طور مستقیم در رشد و تولیدمثل گیاه نقش ایفا می‏کند. علی‏رغم اینکه نیتروژن یکی از فراوان‏ترین عناصر موجود روی کره زمین است، کمبود نیتروژن تقریبا عمومی‏ترین مشکلی است که به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی منجر می‏شود. باکتری‏های ریزوسفری محرک رشد گیاهان (PGPRs) با تثبیت ازت موجود در اتمسفر، نقش برجسته‏ای در تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه ایفا کرده و از این طریق می‏توانند مصرف کودهای شیمیایی در سیستم‏های کشاورزی را کاهش دهند.کود بیولوژیک بایوفارم حاوی مجموعه‏ای از باکتری‏های تثبیت‏کننده ازت مانند اَزوتوباکتر، آزوسپیریلوم و سودوموناس است و برای استفاده در کلیه محصولات زراعی اعم از غلات، حبوبات، محصولات گلخانه‏ای، صیفی و سبزی و گیاهان جالیزی فرموله شده است.
بسته بندی :
1 لیتری
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
موسسه تحقیقات خاک و آب, ارگانیک ایران 11000
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll