ترانسفورمر رکتیفایرها

مدل :
توضیحات :
در سامانه‌های حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان، به منظور تزریق جریان الکتریکی به سازه‌های تحت حفاظت از ترانسفورمررکتیفایرها استفاده می‌شود. اصول کار ترانسفورمررکتیفایرها یکسو کردن برق متناوب ورودی، تزریق و تثبیت جریان به سازه تحت حفاظت است. ترانسفورمر رکتیفایرهای حفاظت کاتدی مناسب برای به کارگیری در شرایط محیطی مختلف نظیر محیط‌های مرطوب، غبار آلود، نمک‌زار، داخل اتاق برق و غیره به صورت دائم کار تحت بار کامل با در نظر گرفتن شرایط زیر ساخته می‌شوند: • حداکثر دما با سایه‌بان: ۵۰ درجه سانتی‌گراد • حداکثر دمای سطوح فلزی که به طور مستقیم در معرض تابش نور خورشید قرار دارند: ۸۰ درجه سانتی‌گراد • حداکثر رطوبت نسبی: ۹۵ درصد • سطح ایزوکرونیک: ۶۰ (۶۰ روز صاعقه در سال) • غلظت غبار تقریبی: ۷۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌گرم بر متر مکعب. انواع ترانسفورمر رکتیفایرها از نظر سامانه‌های خنک کنندگی: • خنک کنندگی با هوا (هواخنک) (AN) • خنک کنندگی با روغن (ON) انواع ترانسفورمر رکتیفایرها از نظر روش‌های کنترل: • ترانسفورمر رکتیفایرهای کنترل اتوترانسفورمری (رگاولتی) • ترانسفورمر رکتیفایرهای کنترل الکترونیکی(ولتاژ ثابت، جریان ثابت) • ترانسفورمر رکتیفایرهای کنترل الکترونیکی/ اتوترانسفورمری (اتوماتیک/ دستی) • ترانسفورمر رکتیفایرهای هوشمند (انواع ترانسفورمر رکتیفایرهای هوشمند: ترانسفورمر رکتیفایرهای هوشمند کنترل تک رفرنس، ترانسفورمر رکتیفایرهای هوشمند کنترل چند رفرنس، ترانسفورمر رکتیفایر دریایی) • ترانسفورمر رکتیفایر فتوولتائیک • ترانسفورمر رکتیفایر Compact • ترانسفورمر رکتیفایر Switching برمبنای محل نصب: • ترانسفورمر رکتیفایر Indoor • ترانسفورمر رکتیفایر Outdoor (ترانسفورمر رکتیفایر Safe، ترانسفورمر رکتیفایر ضد انفجار)
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll