سیستم آبیاری هوشمند

مدل :
ADT IPS1- ADT IPS2
توضیحات :
سیستم های نظارت و مدیریت IoT-SIPS ، متشکل از سنسورهای متنوع و یک سیستم ارتباطی بی سیم مبتنی بر فناوری پیشرفته فرکانس رادیویی است. IoT-SIPS با نظارت بر همه شرایط خاک ، آب و هوا ، محصول ، شرایط محیطی ، به طور مداوم داده ها را از طریق سنسورها جمع آوری می کند تا یک نمای واضح و واقعی از وضعیت یک مزرعه ارائه دهد. سیستم های جامع نظارت و مدیریت IoT-SIPS برنامه ریزی رشد را بهبود می بخشد و منجر به بهینه سازی منابع کشاورزی و استفاده از آب می شود. IoT-SIPS با توجه به نیاز گیاه ، به طور خودکار آن را آبیاری می کند و باعث رشد بهتر گیاه می شود.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
HSE, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO9001:2015
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll