اتوبوستر

مدل :
توضیحات :
اتوبوستر یکی از اجزای کمکی شبکه فشار متوسط می باشد که نقش اساسی آن در کیفیت ولتاژ تحویلی به مصرف کنندگان و مشترکین ولتاژ اولیه است و وظیفه تنظیم ولتاژ در رنج استاندارد بصورت اتومات در شبکه فشار متوسط را بر عهده دارد ، طولانی بودن مسیر شبکه و یا وجود مصرف کنندگان متعدد در طول مسیر ، باعث افت ولتاژ شبکه فشار متوسط می گردد لذا مشترکین انتهای خط می بایست با ولتاژ غیراستاندارد که بعضاً آسیب های جدی به مصرف کننده و تجهیزات وارد می نماید رو برو شوند ، چنانچه در اواسط این شبکه یک اتوبوستر نصب گردد ، افت ولتاژ ایجاد شده توسط تپ چنجر on load این ترانسفورماتور بصورت خودکار به وضعیت مناسب تغییر پیدا نموده و ولتاژ تحویلی به شبکه را مجدد در رنج استاندارد تثبیت می نماید.
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll