اکسید تنگستن

مدل :
توضیحات :
W : 78-80 % % Ca : 0.5 % max Fe : 50 ppm max Size : 5 – 20 μm Packing : In 200 kg steel drum
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll