بریکت مولیبدن

مدل :
توضیحات :
Mo : 99.9 % Ca , Cu , Na , Pb , Cr , Mn , P , Sn , V , Zn , W < 5 ppm K < 15 ppm Fe < 35 ppm Size : diameter of 5 cm Packing : In 50 – 100 kg steel drum
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll