برج های تقطیر

مدل :

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
نقدی
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

طراحی و ساخت انواع برج های تقطیر تحت خلاء و فشار به صورت پیوسته و غیرپیوسته روش های مختلفی برای جداسازی اجزاء سازنده یک محلول وجود دارد، یکی از این روش ها فرآیندهای تقطیر پیوسته یا ناپیوسته تحت خلاء یا فشار است. در این روش جداسازی اجزاء یک مخلوط از روی اختلاف نقطه جوش آنها صورت می‌گیرد.

اجزاء اصلی برج تقطیر 1. برج (Tower)

2. سیستم جوشاننده (Reboiler)

3. سیستم چگالنده (Condenser)

4. تجهیزات جانبی

ویدئوهادرخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید