جوشکاری تیگ

مدل :
AC/DC315-500
توضیحات :
جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ با الکترود تنگستن یا GTAW یک فرآیند جوشکاری قوسی می باشد که قوس بین الکترود غیر مصرفی تنگستن و قطعه ایجاد می شود که در اثر حرارت ناشی از قوس حوضچه مذاب پدید می آید . الکترود در فرآیند جوشکاری مصرف شونده نیست بلکه تنها نقش تامین کننده جریان الکتریکی و رساندن آن به نقطه قوس را بر عهده دارد . جوشکاری قوس تگستنی را می توان با اضافه کردن فلز پرکننده یا بدون آن بکار برد.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll