تجهیزات تغییر مسیر مونوریل

مدل :
سوزن ترانسفر مونوریل-سوزن 1:2 مونوریل
توضیحات :
طراحی سوزن بندبند مونوریل قم برای اولین بار در غرب آسیا
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll