سیستم SCADA (گسیل، اندازه گیری و کنترل)

مدل :
توضیحات :
این سیستم با کاربری در قدرت معمولا یک بسته نرم افزاری و سخت افزاری برای کامپیوتر های شخصی است. داده ها از یک سیستم الکتریکی جمع آوری می شوند . بیشتر این داده ها از ایستگاههای فرعی حاصل می شود. بسته به اندازه و پیچیدگی یک ایستگاه فرعی دارای تعداد متغیری از کنترلگرها و نقاط رابط کاربری خواهد بود. عموما سیستم SCADA را می توان در نفت و گاز، سیستمهای راه آهن (مترو و خطوط زمینی) و سیستمهای توزیع قدرت و غیره به کار برد. در یک صورت کلی یک ایستگاه فرعی در حالت لحظه ای توسط نرم افزار و سخت افزار SCADA کنترل و نظارت می شود. داده های جمع آوری شده از PLC سپس به نرم افزار مخصوص کامپیوترهای شخصی SCADA که در ایستگاه فرعی قرار دارد،منتقل می شود.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll