دستگاه جوش تیگ کارا

مدل :

KTW410

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ با الکترود تنگستن یا GTAW یک فرآیند جوشکاری قوسی می باشد که قوس بین الکترود غیر مصرفی تنگستن و قطعه ایجاد می شود که در اثر حرارت ناشی از قوس حوضچه مذاب پدید می آید . الکترود در فرآیند جوشکاری مصرف شونده نیست بلکه تنها نقش تامین کننده جریان الکتریکی و رساندن آن به نقطه قوس را بر عهده دارد . جوشکاری قوس تگستنی را می توان با اضافه کردن فلز پرکننده یا بدون آن بکار برد


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید