اکسید مولیبدن

مدل :
توضیحات :
Mo : 66.6 % CA , Cu , K , Fe , Na , Pb , Cr , Mn , P , Sn , V , Zn < 5 ppm W < 20 ppm Size : upon request Packing : In 50 kg steel drum
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll