اکسید مولیبدن

مدل :
توضیحات :
Mo : 60-64 % Cu : 0.5 % max Si : 0.5- 1.5 % C : 0.10 % max S : 0.1 % max Size : 0 – 4 mm Packing : In one Mt Big Bag
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll