فرو مولیبدن

مدل :
G C-II
توضیحات :
Mo : 60-65 % Cu : 1.2 % max Si : 1.5 % max C : 0.10 % max S : 0.10 % max Size : 5 – 50 mm Packing : In steel drum of 100 or 250 kg
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll