فرو مولیبدن

مدل :
G B –I
توضیحات :
Mo : 65-70 % Cu : 0.5 % max Si : 0.5- 1.5 % C : 0.10 % max S : 0.05 – 0.1 % Size : 5 – 50 mm Packing : In one Mt Big Bag or 250 kg Steel drum
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll