کندانسور آمونیاکی تمام گالوانیزه

مدل :

توضیحات :

کندانسور در سامانه تبرید وظیفه کاهش دمای بخار سوپرهیت مبرد خروجی از کمپرسور،چگالش و اغلب و مادون سردکردن آن را با حداقل افت فشار برعهده دارد

نام شرکت :
قیمت :
0 _ 0 دلار
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
مبدا :
روش ارسال :

درخواست خود را ثبت کنیدآخرین بازدیدها

به بالا بروید