جداکننده آب از بخار

مدل :

توضیحات :

افزایش میزان ذرات اب در بخار خروجی نیز موجب افزایش احتمال ذرات اب و رسوب در سوپرهیتر و توربین میگردد. همچنین برخورد ذرات اب با سطح داغ سوپر هیتر میتواند موجب ایجاد خوردگی شود. بنابراین، مخلوط اب و بخار خروجی اواپراتور باید به شیوه مناسبی از هم جدا گردد.

نام شرکت :
قیمت :
0 _ 0 دلار
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
مبدا :
روش ارسال :

درخواست خود را ثبت کنیدآخرین بازدیدها

به بالا بروید