خشک کن هوای فشرده و سپراتور

مدل :

توضیحات :

این دستگاه هم به صورت مرکزی در کمپرسورخانه نصب شده و هم به صورت موضعی در سر راه لوله اصلی ورودی به سالن ها قابل نصب میباشد . - حد اکثر فشار تست این دستکاها 35 آتمسفر و فشار کار نیز تا 20 آتمسفر قابل استفاده خواهد بود . - جوشکاری این دستگاهها تحت نظارت کارشناسان کنترل کیفیت مجاز اداره استاندارد انجام شده و مدارک تست نیز به پیوست میباشد . - خشک کن ها مجهز به شیر تخلیه اتوماتیک بوده و به محض جدا شدن آب از هوا بلا فاصله تخلیه خواهد شد . در صورت سفارش شیر تخلیه اتوماتیک برقی نیز بر روی دستگاه قابل نصب است .

نام شرکت :
قیمت :
0 _ 0 دلار
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
مبدا :
روش ارسال :

درخواست خود را ثبت کنیدآخرین بازدیدها

به بالا بروید