سامانه راهبرد هوشمندانه یافتن تقاضا (رهیافت)

مدل :

بسته بندی :
حداقل سفارش :
قابل مذاکره
استاندارد :
قدرت تولید :
قابل مذاکره
نوع پرداخت :
پیش پرداخت
روش ارسال :
توافقی
توضیحات :

وجود پايگاه هاي داده غني و عدم استفاده از علوم نهفته در اين منابع يکي از معضلات در ساختارهاي بهره برداري در کشور ما مي باشد، علوم داده کاوي به عنوان راهکارعلمي استخراج علم از پشته داده مي تواند در جهت بهبود عمليات بهره برداري و کاهش هزينه هاي آن تاثير بسزايي داشته باشد. سامانه رهيافت با استفاده از الگوريتم هاي مطرح در حوزه پيش بيني امکان شناخت رفتار داده را در حوزه هاي متفاوت فراهم مي سازد امکان انجام محاسبات پیش بینی برای دوره های زمانی متنوع ( ساعتی، روزانه و ...) امکان تعریف پارامتر عوامل موثر بر رویداد امکان تعریف الگوریتم و مقایسه نتایج آن ها پیشبینی و مقایسه آن با وضعیت یک پارامتر امکان تشخیص تکمیل داده های مفقود شده در پشته داده یادگیری و سازگاری با شرایط بهرهبرداری در طول زمان شناخت دادههای پرت و حذف آنها


درخواست خود را ثبت کنید
آخرین بازدیدها

به بالا بروید