تری اکسید مولیبدن

مدل :
توضیحات :
درصد مولیبدن محتوا بین ۵۹ تا۶۲ درصد مس < 0.7% گوگرد < 0.14%
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll