فرو کروم پرکربن

مدل :
توضیحات :
کروم محتوا < 70 % سیلیسیوم < 3% کربن= ۶ ~ ۸ % گوگرد < 0.06 % فسفر < 0.05 %
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll