کپسول ایماتینیب 100 میلی گرم

مدل :
توضیحات :
هرکپسول شامل 100 میلی گرم ایماتینیب است. رنگ های مجاز در کپسول خالی استفاده می­شود.
بسته بندی :
قوطی حاوی 30 کپسول سخت
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll