کتان هیدروفیل زیگ زاگ

مدل :
BPI MOZHDEH
توضیحات :
این محصول از%100 کتان خالص ساخته شده است.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll