سیستم های مخابراتی - سیستم تغذیه indoor

مدل :
سیستمهای پلنت پر ظرفیت
توضیحات :
مراکز دیتا سنتر مراکز BTS مراکز RNC/BSC مراکز پرظرفیت
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll