هیومیک اسید

مدل :
جامد و مایع
توضیحات :
اسید هیومیک مایع فرتی نرس شامل 12% هیومیک اسید، 2% فولویک اسید و 8% پتاسیم است. اسید هیومیک فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاك را تحت تأثیر قرار داده و اثرات مستقیم بر روي گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیاری، مخلوط نمودن با خاك، سیستم آبیاری قطره اى و یا محلول پاشى به روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکی باعث بهبود خصوصیات خاك مى گردد. اثرات اسید هیومیک • افزایش محصول • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاك (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه) • افزایش رشد و گسترش ریشه • فعال کردن آنزیم هاى گیاهی • افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطی (سرما، گرما، آفات و بیماری ها) • بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاك)
بسته بندی :
1 کیلو و 5 کیلو، 1 لیترو 5 لیترو 25 لیتر
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
موسسه تحقیقات آب و خاک
قدرت تولید :
100 تن در ماه
نوع پرداخت :
نقدی
مبدا :
آلی
روش ارسال :
بر اساس تقاضای مشتری

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll