کانداکتیویتی متراینلاین

مدل :
ptr100
توضیحات :
ec متر اینلاین یک سنسور الکترونیکی است که میزان هدایت الکتریکی مایعات را که بستگی به چهار عامل غلظت، قابلیت حرکت یونها در مایع، جاذبه بین یونها و دمای مایع را دارد اندازه گیری نماید
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
نقدی

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll