میگرن کات

مدل :
2016
توضیحات :
این دارو برای درمان سردردهای میگرنی در ۸۱ درصد آنها را ( بعد از چندین سال پیگیری بعد از اتمام مصرف) در سامانه‌ها‌ی کارآزمایی بالینی ایرانی و بین‌المللی ثبت و مورد استفاده می باشد
نام شرکت :
بسته بندی :
کارتن
حداقل سفارش :
10
استاندارد :
IRC, IFDA
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
نقدی

ویدئوهابه دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll