پوره سیب

مدل :
Brix: 37±1
بسته بندی :
اسپتیک
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll