مقره کششی/آویزی

مدل :
24-36 کیلوولت
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
3
استاندارد :
پژوهشگاه نیرو
قدرت تولید :
نوع پرداخت :
نقدی

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll