میخ نواری ساده

مدل :
ساق ساده
توضیحات :
دامنه قطر : 3/80 - 1/45 میلیمتر دامنه طول : 130 - 27 میلیمتر
بسته بندی :
کارتن
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll