کابل تلفن

مدل :
JYY
نام شرکت :
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
VDE 0815 ,VDE 0189
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll