پنیر

مدل :
پرورده گودا
توضیحات :
حجم1000 گرم، درصد چربي 1 و 3
نام شرکت :
بسته بندی :
مقوایی
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستید



Scroll