سديم کلرايد

مدل :
توضیحات :
انواع سديم کلرايد: ايزوتونيک سديم کلرايد 0.9%، ايزوتونيک سديم کلرايد 0.45%، سديم کلرايد 0.9%.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll