اسید نیتریک

مدل :
توضیحات :
موارد کاربرد:صنایع شیمیایی ، برای تهیه نیتراتها و نیترودار کردن ترکیبهای آلی ،کود شیمیایی ، رنگهای سنتزی،صنایع نظامی ،صنایع چاپ ، ایزوسیاناتها
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll