کپسول

مدل :
جامدات
توضیحات :
انواع کپسول: ارسودکس، مکسولوسین، ایندومتاسین، گاباپنتین400، گاباپنتین300، گاباپنتین100، فلورازپام15، فلوکستین20، سفالکسین250، سفالکسین500، سلکوکسیب، آزیترومایسین، اپرپیتانت.
بسته بندی :
حداقل سفارش :
1
استاندارد :
قدرت تولید :

به دنبال چه محصولی برای خرید هستیدScroll