طراحی مهندسی متالورژی پودر خراسان

طراحی مهندسی متالورژی پودر خراسان


محصولات / خدمات

پودر قلع -

پودر قلع

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر برنز -

پودر برنز

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر نیکل  و فرونیکل  -

پودر نیکل و فرونیکل

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر منیزیم -

پودر منیزیم

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر فروسیلیس 15 % -

پودر فروسیلیس 15 %

بسته بندی : جمبو

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر فسفر-مس (بریزینگ) -

پودر فسفر-مس (بریزینگ)

بسته بندی : تک وکیوم استاندار، سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر آهن -

پودر آهن

بسته بندی : جمبو

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر مس -

پودر مس

بسته بندی : تک وکیوم استاندار -سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

خمیر آلومینیوم -

خمیر آلومینیوم

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر آلومینیوم نامنظم -

پودر آلومینیوم نامنظم

بسته بندی : جمبو

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر آلومینیوم فلیک -

پودر آلومینیوم فلیک

بسته بندی : بشکه فلزی

استاندارد : ios

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر آلومینیوم کروی -

پودر آلومینیوم کروی

بسته بندی : سطل - بشکه فلزی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

خمیر مسی -

خمیر مسی

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر برنج -

پودر برنج

بسته بندی : سطل فلزی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

پودر فروسیلیس 45 %  -

پودر فروسیلیس 45 %

بسته بندی : جمبو

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد حسین زابل عباسی
وب سایت :http://www.khpmco.com/
تلفن: +985143267654 +985143267558
نمابر :+985143267558
آدرس: مشهد - شهرک صنعتي مشهد - کوشش شمالي 19 - قطعه 270

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید