تماد(تولید مواد اولیه داروپخش)

تماد(تولید مواد اولیه داروپخش)


محصولات / خدمات

پلت اس امپرازول -  22.5  %

پلت اس امپرازول

مدل : 22.5 %

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : USP

نوع پرداخت : نقدی

پلت پنتوپرازول سدیم - 15  % - 20  %

پلت پنتوپرازول سدیم

مدل : 15 % - 20 %

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : USP

نوع پرداخت : نقدی

پلت امپرازول -  8.5  %

پلت امپرازول

مدل : 8.5 %

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : USP

نوع پرداخت : نقدی

پلت لنسوپرازول  - لنسوپرازول  8.5  %

پلت لنسوپرازول

مدل : لنسوپرازول 8.5 %

قدرت تولید : USP

نوع پرداخت : نقدی

شربت نوسکاتم - 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر

شربت نوسکاتم

مدل : 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

قرص ترامادول -

قرص ترامادول

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : 200 میلی گرم - 100 میلی گرم

نوع پرداخت : نقدی

قرص متادون - 40 و 20 و 5 میلی گرم

قرص متادون

مدل : 40 و 20 و 5 میلی گرم

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

قرص بوپرونورفین - 2 میلی گرم

قرص بوپرونورفین

مدل : 2 میلی گرم

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ترامادول هیدروکلراید -

ترامادول هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

هیدروکدون بی تارتارات -

هیدروکدون بی تارتارات

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

نالوکسان هیدروکلراید -

نالوکسان هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : USP

نوع پرداخت : نقدی

 نالتروکسان هیدروکلراید -

نالتروکسان هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

پاپاورین هیدروکلراید -

پاپاورین هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

فولکودین -

فولکودین

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP

نوع پرداخت : نقدی

اکسی مورفن هیدروکلراید -

اکسی مورفن هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : USP

نوع پرداخت : نقدی

 اکسی کدون هیدروکلراید -

اکسی کدون هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

پاراستامول پودر و دی سی -

پاراستامول پودر و دی سی

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

اوپیوم تینکچر 1 % و 2  % -

اوپیوم تینکچر 1 % و 2 %

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

مورفین سولفات و مورفین هیدروکلراید -

مورفین سولفات و مورفین هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP

نوع پرداخت : نقدی

بوپرنورفین هیدروکلراید -

بوپرنورفین هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

متادون هیدروکلراید -

متادون هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

نوسکاپین بیس / هیدروکلراید -

نوسکاپین بیس / هیدروکلراید

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP - JP

نوع پرداخت : نقدی

کدئین بیس/ کدئین فسفات -

کدئین بیس/ کدئین فسفات

بسته بندی : جعبه

استاندارد : iso

قدرت تولید : EP - BP - USP

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر یحیی میرزایی
وب سایت :https://www.temad.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982636161118
تلفن همراه: 09129388496
نمابر :+982636100833
آدرس: تهران، کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج ، روبروی ایستگاه مترو اتمسفر
کد پستی: 3164816478

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید