آبزیان مهتاب

آبزیان مهتاب


محصولات / خدمات

میگوی پرورشی با سر  - 50-60

میگوی پرورشی با سر

مدل : 50-60

بسته بندی : 6 کیلوگرمی

قدرت تولید : 200 تن

نوع پرداخت : نقدی ومدت دار

میگوی پرورشی با سر  - 40-50

میگوی پرورشی با سر

مدل : 40-50

بسته بندی : 2 کیلوگرمی

قدرت تولید : 100 تن

نوع پرداخت : نقدی ومدت دار

میگوی پرورشی با سر  - 70-80

میگوی پرورشی با سر

مدل : 70-80

بسته بندی : 6 کیلوگرمی

قدرت تولید : 500 تن

نوع پرداخت : نقدی ومدت دار

اطلاعات تماس


مدیرعامل : بابک رئیسی نژاد
پست الکترونیک :
تلفن: +9833443700
آدرس: آدرس: بوشهر، ابتدای جاده بوشهر-برازجان، گروه وطن زرین
کد پستی:

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید