آبزیان مهتاب

آبزیان مهتاب


محصولات / خدمات

میگوی با سر -

میگوی با سر سایز 50-60 پرورشی آبزیان مهتاب

بسته بندی : 6 کیلوگرمی

قدرت تولید : 200 تن در سال

نوع پرداخت : پیش پرداخت

میگوی با سر -

میگوی با سر سایز 40-50 پرورشی آبزیان مهتاب

بسته بندی : 2 کیلوگرمی

قدرت تولید : 100 تن در سال

نوع پرداخت : پیش پرداخت

میگوی با سر -

میگوی با سر سایز 70-80 پرورشی آبزیان مهتاب

بسته بندی : 6 کیلوگرمی

قدرت تولید : 500 تن در سال

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل : بابک رئیسی نژاد
وب سایت :http://bfpcluster.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +9833443700
آدرس: آدرس: بوشهر، ابتدای جاده بوشهر-برازجان، گروه وطن زرین
کد پستی:

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید