پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)


محصولات / خدمات

همبرگر -

همبرگر

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ناگت -

ناگت

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سوسیس -

سوسیس

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کالباس -

کالباس

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :شاهرخ قبادیان
وب سایت :https://sinaprotein.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982166807271 - +982166806272
نمابر :+982166802888
آدرس: کارخانه : تهران ، شادآباد ، خیابان ۱۷ شهریور ، شرکت پروتئین گستر سینا (واحد گوشتیران)
کد پستی: 1371937981

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید