ایزوگام صنعت بام شرق

ایزوگام صنعت بام شرق

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

عایق رطوبتی - شرق ماروسی
عایق رطوبتی

مدل : شرق ماروسی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

عایق رطوبتی - مهر بام شرق مشهد
عایق رطوبتی

مدل : مهر بام شرق مشهد

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

عایق رطوبتی - الیاس تبت
عایق رطوبتی

مدل : الیاس تبت

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

عایق رطوبتی - ایزوگام باران
عایق رطوبتی

مدل : ایزوگام باران

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

عایق رطوبتی - ممتاز نوین
عایق رطوبتی

مدل : ممتاز نوین

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

عایق رطوبتی - خاوران مشهد
عایق رطوبتی

مدل : خاوران مشهد

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :https://sanatbam.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +985138463067-9
آدرس: خراسان رضوی - مشهد - آبکوه 18 - پلاک 5

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید