شرکت صنعتی و معدنی نگین فلات پارس

شرکت صنعتی و معدنی نگین فلات پارس

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

گچ ایپک -
گچ ایپک

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : BIS ( India),BV ( Iraq), Iran Standard

قدرت تولید : 10000 تن در ماه

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : درب کارخانه - روی کشتی

گچ زیرکار  - ابریشم
گچ زیرکار

مدل : ابریشم

بسته بندی : 30 کیلوگرمی و 25 کیلوگرمی

استاندارد : BIS ( India),BV ( Iraq), Iran Standard

قدرت تولید : 30000 تن در ماه

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : درب کارخانه - روی کشتی

گچ سفیدکاری ابریشم -
گچ سفیدکاری ابریشم

بسته بندی : 30 کیلوگرمی و 25 کیلوگرمی

استاندارد : BIS ( India),BV ( Iraq), Iran Standard

قدرت تولید : 30000 تن در ماه

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : درب کارخانه - روی کشتی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :احسان رضا پوراعرابی
وب سایت :http://neginfalatpars.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +9888864880
نمابر: 9888864883
آدرس: تهــــــــران ،خیابان مطهــری، بيــن ميــرزای شــيرازی و ســنایی، پــلاک 370، طبقــه پنجــم، شرکت صنعتی و معدنی نگین فلات پارس
کد پستی: 1586697511

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید