شرکت فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین

شرکت فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین


ویدئوها


معرفی مهگل

مهگل

محصولات/خدمات

کره گیاهی (مارگارین) - کم چرب سفره زعفرانی

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : کم چرب سفره زعفرانی

بسته بندی : IML

قدرت تولید : قابل مذاکره

کره گیاهی (مارگارین) - کم چرب سفره

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : کم چرب سفره

بسته بندی : فویل

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

کره گیاهی (مارگارین) - پخشینه

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : پخشینه

بسته بندی : لیوانی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

کره گیاهی (مارگارین) - کم چرب سفره غنی شده با ویتامین دی

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : کم چرب سفره غنی شده با ویتامین دی

بسته بندی : IML

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

کره اسپرید حیوانی نیم چرب -

کره اسپرید حیوانی نیم چرب

بسته بندی : فویل

قدرت تولید : قابل مذاکره

کره اسپرید حیوانی نیم چرب -

کره اسپرید حیوانی نیم چرب

بسته بندی : فویل

قدرت تولید : قابل مذاکره

کره گیاهی (مارگارین) - کم چرب سفره غنی شده با ویتامین دی

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : کم چرب سفره غنی شده با ویتامین دی

بسته بندی : IML

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کره گیاهی (مارگارین) - پخشینه

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : پخشینه

بسته بندی : لیوانی

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کره گیاهی (مارگارین) - کم چرب سفره

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : کم چرب سفره

بسته بندی : فویل

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

روغن قنادی - آردی ۱۶ کیلوگرمی

روغن قنادی

مدل : آردی ۱۶ کیلوگرمی

بسته بندی : کارتن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

روغن قنادی - آردی ۱۰ کیلوگرمی

روغن قنادی

مدل : آردی ۱۰ کیلوگرمی

بسته بندی : کارتن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مینارین قنادی - ۱۰ کیلوگرمی مهگل

مینارین قنادی

مدل : ۱۰ کیلوگرمی مهگل

بسته بندی : کارتن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کره اسپرید حیوانی نیم چرب -

کره اسپرید حیوانی نیم چرب

بسته بندی : فویل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کره گیاهی (مارگارین) - کم چرب سفره زعفرانی

کره گیاهی (مارگارین)

مدل : کم چرب سفره زعفرانی

بسته بندی : IML

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :آرش محمدعلیزاده
وب سایت :https://behinehwazin.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982188008565
نمابر :+982188631776
آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۴، قطعه ۲۱
کد پستی: 1439914173

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید